Bosna i Hercegovina
Odjeljenje za makroekonomsku analizu
Upravnog odbora Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje
Босна и Херцеговина
Одјељење за макроекономску анализу
Управног одбора Управе за индиректно опорезивање
Macroeconomic Unit of the Governing Board of the Indirect Tax Authority

 

 

 

Sarajevo: Zmaja od Bosne 47b, 71 000 Sarajevo, Telefon: +387 33 246 081, Fax: +387 33 246 080

Banja Luka: Bana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka, Telefon: +387 51 335 350, Fax: +387 51 335 350